Pla d’empresa

2. Pla d’Empresa


Què és el Pla d’Empresa?

Quina és la diferència entre un somni i un objectiu?
Un PLA.

El Pla d’empresa és la eina que més et pot ajudar en el procés de desenvolupament i maduresa de la idea. Et portarà a una reflexió interna, portant-te a dubtes i a un constant repte de la idea generada des del punt de vista de viabilitat conceptual i econòmic- financera.

“… una bona idea o una idea original es convertirà en viable en el moment en que trobem una massa crítica suficient disposada a comprar el producte o servei que proposem”.

FONT: “La idea és només una de les peces”. INICIA: per la creació d’empreses.  Generalitat de Catalunya.


Què t’oferim?

T’oferim assessorament per l’elaboració del teu Pla d’Empresa a través de:

>>Entrevistes dirigides a la elaboració del Pla d’empresa

Entrevistes individuals, amb una persona experta en startup, dirigides a oferir un acompanyament o guia durant el teu procés de desenvolupament i maduresa de la idea.

Les entrevistes es destinaran a: establir els objectius a curt termini perquè pugis anar desenvolupant el teu pla d’empresa de forma autònoma; així com resoldre els dubtes que puguin sorgir en aquesta fase.

La entrevista es realitza a la Fundació Prevent.

>>Elaboració del Pla d’empresa On-line

 Eina informàtica que et permet treballar de manera autònoma el pla d’empresa.

>>Seguiment periòdic del teu Pla d’empresa per part del teu assessor, presencial i on-line.

Nosaltres només t’acompanyem, el ritme dependrà de tu!

Per comptar amb aquests serveis, pots inscriure’t aquí


Què et pot ajudar?

Aquí tens una guia sobre l’elaboració del Pla d’Empresa.

Pla d’Empresa. Elaborat per l’Àrea de Creació d’Empresas de la Generalitat de Catalunya.