Càpsules formatives

CÀPSULES FORMATIVES:

Et volem oferir un programa formatiu a mida, que doni resposta a tot el que necessitis saber. Per aquest motiu, et proposem que ens facis arribar les teves propostes de càpsules formatives.

Les càpsules formatives tenen una durada de 2h. i són desenvolupades per un col·laborador expert.

Les càpsules formatives proposades són:

  • Finanzas para no financieros

Continguts: Conceptes bàsics de contabilitat; Estats econòmics – financers; Anàlisis del balanç, i compte de pèrdues i guanys; Anàlisis cost – benefici; Fonaments financers; Procès presupuestari; Control de presupost.

Data: 5 i 19 de Febrer de 2013.

  • Les aventatges de les xarxes socials pel nostre negoci

Continguts: Informació sobre les TIC: xarxes socials, diseny i construcció de Web, eines de comunicació masiva, Bloc, Newsletter; Riscos associats a la Llei de Protecció de Dades i Press Clipping.

Data: 12 de març de 2013.

  • Innovació

Continguts: Què és ser innovador en el mercat actual?; Generació d’idees; Concepte innovació.

Data: 9 d’Abril de 2013.

  • Estrategia Empresarial: Coneix al teu competidor i comprova la idea de negoci

Continguts: El meu producte o servei,cobreix una necessitat de mercat o busco crear-la?; Quin és el mercat potencial al qual em dirigeixo? Com és el meu client objectiu?; És el moment adequat per llançar la meva idea?; Hi ha competidors en el mercat?; Com són i quines són les seves estratègies de venda?; Quins són els meus avantatges competitius?; És una idea amb capacitat d’evolucionar?; Té la meva idea opcions de viabilitat en el futur?

Data: 23 d’abril de 2013.

  • Finançament

Continguts: Càlcul de les necessitats de finançament; Tipus de finançament (del circulant, dels actius fixos, etc.); Conceptes clau per a la contractació (tipus d’interès, comissions, despeses associades, TAE, etc.

Data: 21 de maig de 2013.

  • Estrategia Empresarial I

Continguts: Anàlisis estratègic extern (entorn, conjuntura, mercat, competència …); Anàlisis estratègic intern (recursos, factors clau) Matriu DAFO; Mètodes per a la formulació d’estratègies; Elaboració de plans estratègics.

Data: 4 de juny de 2013.

  • Estrategia Empresarial II

Continguts: Implementació dels canvis estratègics; Direcció del canvi estratègic; Seguiment i avaluació dels plans.

Data: 18 de juny de 2013.

  • Habilitats comunicatives

Continguts: Actitud davant la comunicació, empatia, escolta activa i assertivitat; adaptació de la nostra comunicació a diferents perfils d’interlocutor; Habilitats per parlar en públic; Tècniques de negociació; Gestió de reunions de treball.

Data: 1 de juliol de 2013.

  • Gestió del Temps

Continguts: Priorització d’objectius, identificació de lladres del temps, gestió de mòbil, correu electrònic i agenda.

Data: 15 de juliol de 2013.