Sesions formatives

SESSIONS FORMATIVES:

Les sessions formatives t’ajudaran a prendre decisions en aquesta fase startup de creació empresarial. T’aportarà coneixements i eines per valorar aspectes importants com: la viabilitat del projecte, la forma jurídica més adequada pel teu negoci, la inversió necessària per posar en marxa el teu negoci, el terme per obtenir beneficis econòmics…

Les sessions formatives són de 4h.

Les sessions formatives proposades són:

  • Pre-viabilitat de la idea de negoci

Continguts: Característiques emprenedors, Emprenedor per necessitat  vs emprenedor per oportunitat, Cóm seleccionar una idea, Limitadors i impulsors.

Data: Per determinar.

  • Elaboració del Pla d’Empresa

Continguts: Què és un Pla d’Empresa, Continguts, Eina informàtica: Pla d’Empresa  per emprenedors de la xarxa INICIA.

Data: Per determinar.

  • Gestió econòmica del negoci: Pla econòmic i financer

Continguts: Economia domèstica i impacte en el negoci, Instruments de gestió econòmica i financera: Pla d’inversió, Tresoreria, Comptes de resultats.

Data: Per determinar.

  • Formes jurídiques i responsabilitats amb l’administració empresarial

Continguts: Ventajas e inconvenientes de las diferentes formas jurídicas, Locales, Derechos y obligaciones administrativas, Gestión fiscal y laboral.

Data: Per determinar.